OUR SERVICES

Your professional partner for all world languages

I

ranslations

Do you need translations from or into different world languages?
Because we work with hundreds of language specialists in various fields, we can provide high-quality translations with no extra cost for expertise.

T

nterpreting

Are you planning a business meeting or conference event, and need to overcome the language barrier?
We will provide you with simultaneous and consecutive interpreting, court interpreting and telephone interpreting.

M

achine translation post-editing

Do you have a machine translation that you need to be checked and amended?
When we revise and improve translations done by computer, we take the source text and your requirements into account.

L

inguistic correction and revision

Naši korektori a revízori nezávisle kontrolujú štylistiku, gramatiku a vecnú správnosť vášho textu. Vďaka dôkladným korektúram a revíziám sa môžete spoľahnúť, že v preložených textoch bude použitá správna terminológia a texty budú plynulé.

C

opywriting

Do you want to express your thoughts properly and attract the attention of your target audience?
Send us your instructions and our copywriters will create a text that will capture the attention of readers and web browsers.

T

EO translations

Do you want to increase traffic to your website and be the first hit on search engines?
We can undertake SEO translations for you; that is, the translation of key words, including an analysis of the most sought-for key words in your sector.

L

ocalisation of software, websites and games

Chcete dostať svoje produkty a služby na nové zahraničné trhy? Pomôžeme vám s komunikáciou. Váš obsah preložíme a zároveň prispôsobíme miestnym jazykovým, kultúrnym a ďalším zvyklostiam cieľovej krajiny.

G

raphics work

Potrebujete svoj leták preložiť a vytlačiť v inom jazyku? Nestačí vám len preklad, pretože nemôžete upravovať pôvodné podklady? Využite kombináciu našich prekladateľských a grafických služieb a získate preložený výtlačok graficky identický s pôvodnou predlohou.

the advantages of working with us

spoľahlivosť a kvalita
záruka dodržania termínu dodania zákazky
rozsiahla a neustále sa rozširujúca databáza prekladateľov
rýchle reakcie na vaše dopyty
diskrétnosť, zachovanie mlčanlivosti
vysoká technická úroveň spracovania
skúsenosti so zabezpečením rýchlych a rozsiahlych prekladov
široké spektrum jazykov
odborný preklad bez príplatku

a wide range of languages

years of experience

no additional charge for technical translation

fast processing

Any questions? Do not hesitate to contact us. We are happy to help.

Start typing and press Enter to search