Preklady, súdne overené preklady

 • 37 jazykov a ich kombinácií
 • rôzne druhy dokumentov
  • marketingové materiály
  • zmluvy
  • užívateľské manuály
  • odborné texty
  • technická dokumentácia
  • súdne overené preklady
  • iné dokumenty
 • rôzne odbory
 • expresné termíny

Tlmočenie

 • konzekutívne
 • simultánne

Spracovanie

 • grafické spracovanie
 • vkladanie obrázkov, tabuliek a grafov
 • výsledok práce - výtlačok identický
  s predloženým originálom

ATCSK Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska. www.atcsk.sk


Alias Translation

Alias Translation, s.r.o.
Sliezska 9
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.
E-mail
Web

+421 692 084 978
bratislava@aliastranslation.sk
www.aliastranslation.sk

certifikat

Spoločnosť ALIAS TRANSLATION, s.r.o. vlastní certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a certifikát kvality EN 15038.